Psychoterapie České Budějovice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Profesní životopis

Několik slov o mě:

Jmenuji se Dana Bedlánová, je mi 52 let. Jsem 25 let vdaná, mám dvě dospělé dcery.
Již 32 let působím jako psychoterapeut a sociální pracovník.
Po absolvování gymnázia mé kroky směřovaly na sociálně-právní vyšší odbornou školu. Své vzdělání jsem si dále doplňovala absolvováním pětiletého psychoterapeutického psychodynamického výcviku SUR , komplexní krizovou intervencí v Remediu a další řadou odborných kurzů a seminářů.
Pracovala jsem na dětské a dorostové psychiatrii, v psychiatrickém sanatoriu pro dospělé, v krizovém centru, v azylovém domě pro matky s dětmi, v poradně pro ženy a dívky v nouzi a na lince důvěry. Mám také zkušenosti s prací s postiženými dětmi a jejich rodinami.
V současné době pracuji v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Zároveň soukromě poskytuji psychoterapeutické konzultace a supervize.
Konzultace probíhá formou rozhovoru. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti, veškerá sdělení jsou důvěrná.Vzdělání :

1977-1979 Střední škola sociálně
právní v

1973-1977 Gymnazium vých Svinech

Kurzy, výcviky, semináře :

2012
2014 Výcvik pro supervizory válních službách - INSTAND

2012
Úzkost a úzkostné poruchy všem životě a životě našich klientů Fokus Praha

2011 - Zvládání emocí vnitřně a vích  - Fokus Praha

2010 - „ Udělat něco pro sebe „ PhDr. Lucká a PhDr. L. Kobrle
          „ Manažerské dovednosti „ Proutek

2009 - zážitkový semináře Setkání s Pesso-Boyden terapií.- PhDr. Lucká a PhDr. Kobrle

2008 - 2009 Terapie pachatelů partnerského násilí - PhDr. Netík, PhDr. Netíková

2007 - 2008 Komplexní krizová intervence REMEDIUM

2005  Rodina v změny
integrativní přístup vé terapii- PhDr.H. Vyhnálková

2004-2005  Krize a tělo  - PhDr. Y.Lucká a L. Kobrle

2005  Trauma - PhDr. Y. Lucká a L. Kobrle

2003  Ostrov rodiny - PhDr. Z.Rieger a PhDr. H. Vyhnálková

2000  Výcvik ví krizové intervenci akreditovaném ČAPLD - PhDr. Baštecká

1994-1999 Pražský psychoterapeutický institut : Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v

Zaměstnání :

33 let jsem zaměstnána jako sociální pracovnice a psychoterapeut (10 let), osm let ve vedoucí funkci ( 2003 - 2006 vedoucí pracovník Poradny Eva Diecézní charita, 2007 - 2012 vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě).

2007
dosud Diecézní charita Intervenční centrum  pro osoby ohrožené domácím násilím, Kanovnická 11, České Budějovice

2006 - dosud Linka důvěry pro ženy a dívky v

2009 - dosud supervizor

2003-2006 Diecézní charita, Poradna Eva pro ženy a dívky vá 16, České Budějovice

2002-2006 pracovník LD DONA BKB

1996-2003 SKP Diakonie ČCE, Belgická 22, P-2, krizové centrum a azyl pro matky sětmi

1995-1996 FN-Motol, Ophtalmopedický ústav, Kaprova 2, P-1

1991-1995 Denní psychiatrické sanatorium, Nad Ondřejovem, P-4

1984-1991 OUNZ, Dětská a dorostová psychiatrie, Pod Vilami 12, Praha 4

1979-1984 Zvláštní škola internátní pro neslyšící, Riegrova 1, České BudějoviceNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky